Federal state budget institution of science
INSTITUTE OF THEORETICAL AND EXPERIMENTAL BIOPHISICS
Russian Academy of Sciences

ИТЭБ (en) ru
Вихлянцев Иван Милентьевич
Председатель
Вихлянцев Иван Милентьевич
д.б.н.
Погорелов Александр Григорьевич
Заместитель председателя
Погорелов Александр Григорьевич
д.б.н., проф.
Тест Тест Тест
Секретарь ученого совета
Тест Тест Тест
д.б.н., проф.

Члены секции

 • Акатов В. С., д.ф.-м.н., проф.
 • Алиев Р. Р., д.ф.-м.н.
 • Архипов В. И., д.б.н.
 • Зинченко В. П. (ИБК РАН), д.б.н.
 • Косенко Е. А., д.б.н.
 • Маевский Е. И., д.м.н., проф.
 • Медвинский А. Б., д.ф.-м.н., проф.
 • Накипова О. В. (ИБК РАН), д.б.н.
 • Орлов Н. Я., д.б.н.
 • Павлик Л. Л., д.б.н.
 • Тараховский Ю. С., д.б.н.
 • Тирас Н. Р., д.б.н.
 • Хижняк Е. П., д.ф.-м.н.
 • Холмухамедов Э. Л., д.б.н.
 • Ширинский В. П. (Российский кардиологический научно-производственный комплекс), д.б.н.
 • Шумилина Ю. В., к.б.н.
 • Амерханов З. Г. (ИБК РАН), к.б.н.
 • Баум О. В., к.ф.-м.н.
 • Безлепкин В. Г., к.б.н.
 • Бобылёв А. Г., к.б.н.
 • Воротников А. В. (Российский кардиологический научно-производственный комплекс), к.б.н.
 • Дынник В. В., к.ф.-м.н.
 • Евдокимовский Э. В., к.б.н.
 • Захарова Н. М. (ИБК РАН), к.б.н.
 • Климов А. А., к.б.н.
 • Кокоз Ю. М., к.ф.-м.н.
 • Круглов А. Г., к.б.н.
 • Михайлова Г. З., к.б.н.
 • Николаева Т. И., к.б.н.
 • Одинокова И. В., к.б.н.
 • Погорелова М. А., к.б.н.
 • Попов Л. А., к.т.н.
 • Санталова И. М., к.б.н.
 • Серая О. Ю.
 • Фадеев Р. С., к.б.н.
 • Шаталин Ю. В., к.б.н.
 • Шубина В. С., к.б.н.
 • Шумилина Ю. В., к.б.н.
 • Андреева Л.А. (ИБК РАН)
 • Желтухин Е.И.
 • Смирнов А. А.
 • Грицына Ю. В.
 • Панаит А. И.
 • Попова С. С.
 • Салмов Н. Н.
 • Слядовский Д. А.
 • Уланова А. Д.
 • Хайретдинова М. М.
 • Якупова Э. И.