Federal state budget institution of science
INSTITUTE OF THEORETICAL AND EXPERIMENTAL BIOPHISICS
Russian Academy of Sciences

ИТЭБ (en) ru
Маевский Евгений Ильич
Председатель
Маевский Евгений Ильич
д.м.н., проф.
Ермаков Артём Михайлович
Председатель
Ермаков Артём Михайлович
к.б.н.
Тест Тест Тест
Секретарь ученого совета
Тест Тест Тест
д.б.н., проф.

Члены секции

 • Абдуллаев С. А., к.б.н.
 • Акатов В. С., д.ф.-м.н. проф.
 • Архипова Л. В., к.б.н.
 • Баум О. В., к.ф.-м.н.
 • Безлепкин В. Г., к.б.н.
 • Богданова Л. А., к.м.н.
 • Вазина А. А., к.ф.-м.н.
 • Васильева А. А.
 • Вихлянцев И. М., д.б.н.
 • Гаврилюк В. Б.
 • Газиев А. И., д.б.н., проф.
 • Гришина Е. В., к.б.н.
 • Губина Н. Е., к.б.н.
 • Давыдова Г. А., к.ф.-м.н.
 • Дынник В. В., к.ф.-м.н
 • Евдокимовский Э. В, к.б.н.
 • Ермакова О. Н., к.б.н.
 • Исламов Б. И., д.м.н.
 • Журавлева З. Н., д.б.н.
 • Захарченко М. В., к.б.н.
 • Каменских К. А.
 • Кармен Н. Б., д.м.н.
 • Кичигина В. Ф., д.б.н.
 • Кондрашова М. Н., д.б.н., проф., ЗДН РФ
 • Косенко Е. А., д.б.н.
 • Круглов А. Г., к.б.н.
 • Кузнецова Е. А., к.б.н.
 • Куликов А. В., д.б.н.
 • Кутышенко В. П., д.ф.-м.н., проф.
 • Куцый М. П. , к.б.н.
 • Ланина Н. Ф., к.ф.-м.н.
 • Литвинова Е. Г., к.б.н.
 • Ломаева М. Г., к.б.н.
 • Лукьянов В. И.
 • Митрошин И. А.
 • Митрошина И. Ю., к.б.н.
 • Молочков Н. В.
 • Молчанов М. В.
 • Мурай В. М.
 • Наумов А. А.
 • Никитина Е. В.
 • Никифорова А. Б., к.б.н.
 • Орлова Е. В.
 • Паскевич С. И.
 • Погорелов А. Г., д.б.н., проф.
 • Погорелова В. Н., к.б.н.
 • Попов Л. А., к.т.н.
 • Попова И. Ю., к.б.н.
 • Поцелуева М. М., к.б.н.
 • Прохоров Д. А., к.б.н.
 • Сенотов А. С.
 • Сирота Н. П.
 • Сирота Т. В., к.б.н.
 • Симонова М. А.
 • Слядовский Д. А.
 • Соловьев В. В., к.б.н.
 • Соловьева М. Е., к.б.н.
 • Сухомлин Т. К., к.х.н.
 • Теплова В. В., к.б.н.
 • Тимченко М. А., к.б.н.
 • Усатова Е. И.
 • Фадеев Р. С., к.б.н.
 • Фадеева И. С., к.б.н.
 • Фахранурова Л. И., к.б.н.
 • Федотчева Н. И., к.б.н.
 • Фесенко Н. И., к.б.н.
 • Фомкина М. Г., к.б.н.
 • Хаустова Я. В.
 • Хундерякова Н. В., к.б.н.
 • Шаталин Ю. В., к.б.н.
 • Шубина В. С., к.б.н.
 • Ячкула Т. В.